Wash & Protect - Profesjonell flekk og lukt

Dette er en av BISSELLs mest avanserte dyprengjøringsformler, som inneholder dobbel mengde av ikke-flyktige rengjøringsmidler for profesjonelle stilresultater. Den dobbeltvirkende formelen dyprengjør og beskytter i ett enkelt trinn. BISSELL profesjonell teppesjampo er universell, etter å ha vært laboratorietestet og funnet trygg å bruke på alle full størrelses 3-i-1 tepperengjøringsmaskiner og -utleiemaskiner.


Forsiktighet: Irriterer øynene. Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.


Ingredienser: Mer enn 30 % vann. Mindre enn 5 % anioniske polymerer, ionisk surfaktant, duft, methylisothiazolinone.

Brukervennlighet

Ease of use