Wash & Protect - Flekk og lukt

Den dobbeltbeskyttende formelen dyprengjør og beskytter med scotchgard i ett enkelt trinn, slik at dine tepper og møbeltrekk lukter rent og friskt. Teppesjampoen er universell, etter å ha vært laboratorietestet og funnet trygg å bruke på alle full størrelses 3-i-1 tepperengjøringsmaskiner og -utleiemaskiner.


Forsiktighet: OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. Irriterer øynene. Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.


Ingredienser: Mer enn 30 % vann. Mindre enn 15 %: ikke-ioniske overflateaktive midler. Mindre enn 5 %: vaskemiddel, anioniske tensider, anioniske polymerer, duft, linalool, lillial, limonen og hexyl-cinnamal.

Brukervennlighet

Ease of use